Fundacja Euro Holding

O naszej Fundacji

Celami Fundacji jest społecznie użyteczna działalność pożytku publicznego w sferze następujących zadań publicznych:

  • Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz pomoc w wyrównywaniu szans tych rodzin i osób,
  • Działalność w zakresie rozwoju dzieci, promocji i ochrony zdrowia
  • Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych
  • Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, popularyzacja, rozwój i podnoszenie poziomu sportowego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
  • Działalność charytatywna

Klub sportowy Euro Holding

Powstał z myślą o wspieraniu młodzieży szczególnie zainteresowanej tenisem oraz jeździectwem. Nasza strona internetowa niech będzie ostrogą, która dostarczając bodźców i zachęty wprowadzi was na profesjonalną sportową ścieżkę.